ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Pavel Oreški

Ke stažení

Pavel Oreški 

Autor
Pavel Oreški
Název
Marketingový výzkum videoherního trhu v České republice
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato práce se zabývá výzkumem videoherního trhu v České republice. Cílem práce je zjistit, jaké jsou preference koncových zákazníků na tomto trhu, jaké trendy lze v krátkém i středním horizontu očekávat. Praktickým výzkumem bylo zjišťováno na jakých zařízeních v České republice hráči nejčastěji konzumují videoherní obsah, jaké vybavení vlastní a jaké plánují koupit. Zároveň je zjišťováno, jaké žánry jsou nejpopulárnější a jakou formu zákazníci nejčastěji volí k nákupu videoher a jaké k tomu mají důvody.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP