ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Pařízek David

Ke stažení

Pařízek David 

Autor
Pařízek David
Název
Podnikatelský plán na založení podniku
Rok obhajoby
2017

Anotace

Předmětem této bakalářsképráce je vytvořit plný podnikatelský plán na založení fitness centra v Praze. V teoretické části jsou popsány zásady tvorby podnikatelského plánu, jeho druhy a důvody vzniku. Praktická část se věnuje aplikaci poznatků z teoretické části a tvorbě konkrétního plánu. Cílemje zjistit jeho reálnost a schopnost udržet se na trhu.
Utajená práce
UTAJENÁ PRÁCE
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP