ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Marek Šmíd

Ke stažení

Marek Šmíd 

Autor
Marek Šmíd
Název
Možnosti prolomení RSA pomocí celočíselného programování: empirická studie
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá zejména empirickým studiem možnostifaktorizovat RSA moduly pomocí SAT a ILP solvery.
Cílem této bakalářské práce je zjištění, jak efektivní jsou vybrané opensource solvery typu ILP a SAT při faktorizování klíčů RSA. Další zjišťování jezaměřeno na to, jestli jsou solvery typu ILP a SAT stejně výkonné, nebo jestlije některý z nich efektivnější.
Efektivita jednotlivých solverů byla zjišťováva pomocí empirické studie.
Z empirické studie vyšel závěr, že solvery typu SAT jsou řádověefektivnější při faktorizaci klíčů RSA, než solvery typu ILP. Pomocí ILPsolverů se podařilo efektivně faktorizovat pouze klíče velikosti 10 bitůrespektive 12 bitů, kdežto pomocí SAT solverů bylo možno  efektivně faktorizovat klíče velikosti 32 bitů.SAT solvery byly také efektivnější oproti ILP solverům ve spotřebě času na danýproblém.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP