ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Staňková Monika

Ke stažení

Staňková Monika 

Autor
Staňková Monika
Název
Sociální patologické jevy v systému manažerského řízení vybraných společností. Prevence a způsoby eliminace.
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálně patologických jevů v systému manažerského řízení ve vybraných společnostech.
Teoretická část obsahuje vymezení pojmu sociální patologie a představení vybraných sociálně patologických jevů. Zároveň tato část obsahuje prevenci a způsoby jejich eliminace.
V praktické části práce se na základě výzkumu provedeného v daných společnostech pokusím zmapovat současný stav negativních jevů v systému manažerského řízení vybraných společností. Na základě výsledku bude vytvořené doporučení pro eliminaci existujících patologických jevů a návod, jak postupovat v prevenci.