ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Svoboda Martin

Ke stažení

Svoboda Martin 

Autor
Svoboda Martin
Název
Systém pro reprezentaci webové aplikace pomocí Metamodelu
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato práce se zabývá problematikou generování webových aplikací a UID webové aplikace pomocí metamodelu. Cílem této práce je navrhnutí metamodelu a vytvoření webové aplikace programované v Ruby on Rails, která obsahuje GUI pro definici metamodelu a následně na základě definovaného metamodelu vygeneruje základ zdrojových kódů pro Ruby on Rails a UID pro danou webovou aplikaci.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP