ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Jan Tomšů

Ke stažení

Jan Tomšů 

Autor
Jan Tomšů
Název
Proces vývoje software z přístupu rigorózních a agilních metodik
Rok obhajoby
2017

Anotace

V této práci se hodlám zabývat procesem vývoje software z pohledu metodiky vývoje. Metodika vývoje softwaru se zaměřuje na procesní postupy, které se využívají v rámci vývoje softwarových produktů. Účelem této práce je představit, rigorózní a agilní postupy, konkrétně metodiky Rational Unified Process a Scrum. Tyto metodiky představují odlišný úhel pohledu na proces vývoje softwaru. V rámci první části této práce hodlám popsat příslušné dvě metodiky.Druhou částí práce je představení reálné implementace na dvou projektech, kde každý z nich je řízen právě jednou z popsaných metodik, kdy v rámci tohoto popisu hodlám provést analýzu vývojového cyklu, tzv. iterace od procesu plánování až po proces nasazení. V poslední části této práce hodlám popsat problémy, ke kterým v rámci jednotlivých přístupů dochází a navrhnout řešení. Pronávrh řešení hodlám využít svých dosavadních zkušeností ze softwarových projektů v tuzemsku i v zahraničí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP