ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Veselý Jan

Ke stažení

Veselý Jan 

Autor
Veselý Jan
Název
Vývoj technologií počítačových her
Rok obhajoby
2017

Anotace

Nejtěžší částí na poli herního průmyslu byly vždy technologie. V časech minulých byly herní technologie převážně o nízko úrovňové optimalizaci, tj. psaní kódu, který na cílové platformě počítačů poběží rychle a efektivně. Nicméně v minulých patnácti letech nabyly hry na komplexnosti a vývoj na složitosti. Dnes je při vývoji hry primárním cílem jednoduše učinit kód funkční a konečným produktem co nejvíce uspokojit původní vizi projektu. Dříve byli autory převážně jednotlivci nebo drobné skupiny vývojářů pracující převážně na 2D vykreslování a nejvíce požadovanou vlastností hry byla hratelnost, tj. schopnost zabavit hráče na co nejdelší periodu času. Nyní jsou to sofistikovaná herní studia, kde každé větší studio vlastní svůj herní engine a projekt trvá měsíce, někdy i roky. Na takovém projektu se podílí desítky lidí s jasně definovanými rolemi. Každá role je sama o sobě tak sofistikovaná a náročná, že v odvětví herního průmyslu máme pouze velmi omezené procento kvalifikovaných lidí. Naprostý nedostatek lidí je v rolích game-designu. Game-design je schopnost navrhovat hry tak, aby byly hratelné, zajímavé a hlavně realizovatelné. Nedostatek je rovněž grafických designerů. Grafici jsou lidé, kteří dokáží kreativně navrhovat herní prostředí a postavy. Samozřejmě tyto návrhy dokáží předělat do digitální podoby a předat je programátorům. Nejčastěji ve formátu 2D spritů, animací, nebo 3D modelu. V dnešní době jako jádra her slouží takzvané herní enginy. Jedním z těchto enginů je rychle se rozvíjející Framework Unity. Unity je flexibilní a velmi rozsáhlá platforma pro tvorbu multiplatformních 2D her, 3D her a animací. Jako obrovský a stále rostoucí ekosystém usnadňuje a rozšiřuje možnosti herních vývojářů. Jako plně podporovanou platformu ji vývojáři mohou použít k sestavení her na prostředí jako je iPhone, Mac, Windows a další.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP