ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Vítek Daniel

Ke stažení

Vítek Daniel 

Autor
Vítek Daniel
Název
Návrh predikčního time management systému
Rok obhajoby
2017

Anotace

Obsahem bakalářské práce je návrh time management systému určeného převážně pro studenty vysokých škol. Systém nabídne studentům jednoduché a přehledné uspořádání jejich úkolů v rámci studia a bude do určité míry sám určovat, kolik času má student jednotlivým úkolům každý den věnovat.

Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část si klade za cíl základní představení pojmů "prokrastinace" a "time management", a dále seznámení s technikami a technologiemi, které jsou dostupné pro návrh a implementaci tohoto systému.
V praktické části se pak zaměřím na analýzu a návrh zmíněného systému, a nakonec i vytvoření prototypu aplikace dle návrhu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP