ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Vladimír Vojta

Ke stažení

Vladimír Vojta 

Autor
Vladimír Vojta
Název
Data pro Business Intelligence
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce má za cíl shrnout nové směry ve Business Intelligence a v nástrojích pro práci s daty a porovnat různé přístupy k datům z hlediska jejich struktury a plánovaného využití. Dalším cílem je poskytnout přehled o dostupných technologiích pro práci s daty dle jejich velikosti a struktury a ukázat, jak se mohu lišit přístupy k výběru datové základny pro různé cíle Business Intelligence. Smyslem práce je poskytnout ucelený přehled o možnostech využití dat z odlišných struktur pro potřeby Business Intelligence.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP