ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Milan Vostrý

Ke stažení

Milan Vostrý 

Autor
Milan Vostrý
Název
Analýza a návrh CRM informačního systému a systému pro řízení akcí pro hotel Galatea
Rok obhajoby
2017

Anotace

Úvodem této práce je seznámit čtenáře se základy informačních systémů, uvést problematiku CRM systémů a jejich přínos pro podnik.
 V teoretické části je za cílem popsat technologie a metodiky návrhu informačních systémů, trendy na poli CRM a metody pro udržení věrnosti zákazníka. Tyto informace slouží jako podklad pro návrh systému pro koncového zákazníka. V praktické části je zákazníkovi proveden návrh vlastního řešení CRM systému a systému pro řízení akcí. Tento návrh je veden podle jedné zvolené metody analýzy a dle zákazníkových požadavků. Dále jsou popsány funkčnosti a možnosti integrace vhodných open-source řešení vyhovující požadavkům zákazníka.
V závěru je provedeno shrnutí poznatků analýzy a shrnutí výsledků návrhu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP