ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Doleček Jaromír

Ke stažení

Doleček Jaromír 

Autor
Doleček Jaromír
Název
NetBSD - žurnálování FFS
Rok obhajoby
2018

Anotace

Operační systém NetBSD má žurnálovací subsystém WAPBL, používá se pro implementaci žurnálování v souborovém systému FFS. WAPBL má několik nevyřešených implementačních problémů, které způsobují nestabilitu systému v některých situacích. Práce si klade za cíl tyto vyřešit. Kromě toho je výkon WAPBL limitován způsobem, jakým je zajištěna synchronizace dat na disk. Využívá se příkaz pro úplnou synchronizaci diskové cache – SCSI SYNCHRONIZE CACHE a SATA FLUSH CACHE. Cílem je upravit diskový subsystém tak, aby nebylo nutné diskovou cache synchronizovat tak, že se klíčové zápisy (ty pro žurnál) budou zapisovat na disk přímo, s pomocí příznaku FUA.