ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Doležálek Martin

Ke stažení

Doležálek Martin 

Autor
Doležálek Martin
Název
Algoritmizace finančního plánování v oblasti správy majetku na základě indexu zdraví zařízení
Rok obhajoby
2018

Anotace

Pro společnosti spravující kritickou infrastrukturu (např.: provozovatele elektrických soustav) je velmi důležité sledovat stav jednotlivých zařízení a plánovat jejich údržbu či obměnu. Každé selhání zařízení totiž může mít značné dopady finanční, na obyvatelstvo (např.: nedodávka elektřiny), nebo dokonce ohrozit životy. Z těchto důvodů už nyní společnosti obvykle sledují u každého zařízení jeho záruční doby, plánují pravidelné kontroly a také sledují tzv. index zdraví. V této práci bych se chtěl zaměřit na možnost algoritmizace finančního plánování používajícího těchto indexů tak, aby tyto úvahy, analýzy a simulace byly jednoduchým způsobem zpřístupněny koncovému uživateli.

Práce by se měla skládat ze 2 hlavních částí - průzkum metod (analýza vědeckých článků zabývajících se danou oblastí a výběr nejvhodnějšího matematického přístupu) a popis metody (algoritmizace, vstupy pro výpočet, vzorce). Popis metody by měl být dostatečně detailní, aby bylo možné na jeho základu začít navrhovat odpovídající IS.