ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Drda Leoš

Ke stažení

Drda Leoš 

Autor
Drda Leoš
Název
Android aplikace na monitorování a ovládání chytré farmy
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato bakalářská práce se v prvních třech kapitolách zabývá zejména popisem projektu, problematiky technické vyspělosti v zemědělství, technologií v něm používaných a návrhem možného usnadnění práce automatizací objektu pomocí profesionálních programovatelných logických automatů. V těchto kapitolách je čtenář uveden do problematiky, kterou se tato práce zabývá, obeznámen s aktuální situací, potřebami a řešeními, které se nabízejí. Dále je představen projekt s popisem jednotlivých součástí, jehož výstupem je reálný model zautomatizované farmy spolu s použitelným uživatelským rozhraním.
Poslední dvě kapitoly se soustředí na samotný vývoj mobilní aplikace pro platformu Android. Součástí je i popis tohoto operačního systému, jeho zásady, postup i základní komponenty. Dále se určité kapitoly zaměřují na prvotní návrh aplikace, k dispozici jsou i odpovídající diagramy. Poslední podkapitoly se už zabývají přímo implementací aplikace včetně rozboru vnitřního fungování, komunikace a zpracovaného uživatelského rozhraní.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP