ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Hrabec Filip

Ke stažení

Hrabec Filip 

Autor
Hrabec Filip
Název
Vytvoření aplikační gateway pro automatizovaný systém ve farmářství postaveném na Tecomat Foxtrot aplikaci (Teco PLC)
Rok obhajoby
2018

Anotace

V současnosti existuje mnoho různých platforem pro IoT a stejně tak mnoho různých výrobců automatizačních řešení pro farmy. Práce popisuje dostupná řešení a technologie zejména v prostředí farem. Spojením profesionálních IoT technologií a získaných znalostí vznikl model chytré farmy koncipovaný pro chov různorodého dobytka. Model je postavený na PLC české firmy Teco. Kromě vlastního webového prostředí řídící jednotky modelu Tecomat Foxtrot je možné model vzdáleně řídit a monitorovat pomocí rozhraní TecoApi a cloudu TecoRoute. Práce popisuje návrh, postupy a implementaci aplikační gateway, která rozhraní TecoApi využívá a poskytuje REST API klientským aplikacím a službám.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP