ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Klápa Tomáš

Ke stažení

Klápa Tomáš 

Autor
Klápa Tomáš
Název
Role značky ve finančně poradenských firmách
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato bakalářská práce pojednává označce jako takové. V dnešní době se o ní hodně hovoří a mnoho firem jídává stále větší váhu. Přínosem této práce je zjištění nakolik je ve finančněporadenských službách pro klienty důležitá značka, jaký je na ni kladen důraz, či na ni klienti nehledí a zajímají se spíše o to, kým je poradenství poskytováno. V teoretické části je nejprve nastíněno co to marketing vlastněje. Další její část,  branding se zabývá tím, zda je značka důležitou součástí obchodní strategie firem nebo tomu tak není. Jak vlastně výzkum značky probíhá. V praktické části proběhne analýzaa ověření hypotézy, jakou roli v prostoru finančního poradenství právě značka hraje, či jde-li spíše přímo o osoby, které se na komunikaci s klienty podílejí. Na kolik je důležitá práce se značkou, a jak ji vůbec klienti vnímají. Odpovědi můžeme nalézt u klientů finančně poradenských společností.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP