ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Kočí Martin

Ke stažení

Kočí Martin 

Autor
Kočí Martin
Název
Vývoj ASP:NET Core MVC aplikace s využitím služeb Microsoft Azure
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webovéaplikace a integrací této aplikace s vybranými službami cloudové platformyMicrosoft Azure. Vybrané cloudové služby, které tato webová aplikace zejménavyužívá, jsou: Azure App Service, Azure Storage, (Tables, Queues a Blobs) aAzure Document DB. Webová aplikace je naprogramována v programovacím jazyce C#a je postavena na moderním frameworku ASP.NET Core MVC. V práci je poskytnutnávod, jak vybrané cloudové služby integrovat do webových aplikacíimplementovaných v ASP.NET Core MVC.Zároveň se prácebude zabývat popisem obecných trendů použití výše uvedených cloudových služeb.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP