ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Kovář Jan

Ke stažení

Kovář Jan 

Autor
Kovář Jan
Název
Event marketing
Rok obhajoby
2018

Anotace

Bakalářská práce na téma Event Marketing je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá Marketingem obecně, jaké nástroje a analýzy používá. Zabývá se tím, jak správně využívat Event Marketing. Z informací na základě teoretických poznatků usiluje o stanovení předpokladů pro úspěšný průběh Event Marketingové akce.
Druhá část je věnována Event Marketingu pivovaru Staropramen. Jak významnou část tvoří Event Marketing v jeho aktivitách a jak důležitou část zde hraje hudební festival Rock for People. Jestli je Rock for People, jako největší hudební festival v České Republice i nejvýznamější Event Marketingovou akcí pro pivovar Staropramen.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP