ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Kratochvil Matěj

Ke stažení

Kratochvil Matěj 

Autor
Kratochvil Matěj
Název
Podnikatelský plán pro firemní eshop AAA Elektronika
Rok obhajoby
2018

Anotace

Práce je zaměřena na výstavbu e-shopu pro již fungující společnost Perfect Sound Group. V první části práce je teoreticky rozebrán podnikatelský plán po jednotlivých částech, jenž jsou pro uskutečnění projektu klíčové. Dále jsou zde informace o aktuálním stavu elektronického obchodování a jeho budoucnosti. V praktické části jsou teoretické poznatky přeneseny na skutečný model, a to na elektronický obchod AAA Elektronika. Cílem této práce je podnikatelský plán pro majitele společnosti, kteří potřebují detailnější informace, podle nichž rozhodnou o budoucnosti projektu. Proto je kladen důraz na marketingový plán, jenž představuje způsoby oslovení potencionálních zákazníků a finanční plán, který nastiňuje potřebné investice a očekávané přínosy pro společnost.