ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Krejčí Michal

Ke stažení

Krejčí Michal 

Autor
Krejčí Michal
Název
Tvorba webových stránek pomocí modulárně a dynamicky generovaného HTML
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem konceptu a následným vývojem prototypu systému umožňujícího modulárně a dynamicky generovat validní HTML kód, integrující CSS a JavaScript podle současných nejlepších praktik. Tedy systému, založeného na metodice atomického designu, umožňujícího nejen přikládat CSS a JavaScript kód komponent přímo ke komponentám samotným, aniž by došlo k pevnému promíchání s HTML kódem, ale také schopného umožnit v prezentační vrstvě snadno a neinvazivně vůči obchodní logice dynamicky měnit strukturu a vlastnosti těchto komponent.

V souvislosti s tímto zaměřením práce rozebírá i současné přístupy k tvorbě dynamických webových stránek využívajících modulární komponenty, a to zejména za účelem zasazení uvažovaného systému do všeobecného kontextu těchto přístupů a k definici jeho schopností a šíře působnosti.

Součástí práce je kromě rozboru konceptu, technického projektu a popisu softwarové architektury také případová studie - rekonstrukce domovské stránky anglické verze webového serveru Wikipedia.org, realizované pomocí metodiky a nástrojů prototypu uvažovaného systému, vyvinutého v na základě této práce za účelem ověření jeho vhodnosti a funkčnosti při tvorbě současných webových stránek.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP