ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Lipinský Lukáš

Ke stažení

Lipinský Lukáš 

Autor
Lipinský Lukáš
Název
Databáze údajů o kauzách veřejných zakázek
Rok obhajoby
2018

Anotace

Naším cílem je napsat aplikaci, která umožní vyhledávat v rozhodnutích Ústavu pro ochranu hospodářské soutěže dle vybraných parametrů.
K dispozici máme rozhodnutí ÚOHS. Tato rozhodnutí jsou ve formě prostého textu. Budeme tedy potřebovat nástroje k identifikaci a extrakci požadovaných údajů. V zásadě je možno texty fulltextově indexovat a pak v nich vyhledávat podobně jako při hledání stránek na internetu pomocí vyhledávače, nebo v těchto textech identifikovat požadované údaje na základě analýzy jejich struktury.
První přístup nabízí robustnější řešení, které by mělo být schopno absorbovat případné změny ve formátu zveřejňovaných rozhodnutí, jeho použití je však podmíněno nasazením náročného fulltextového vyhledávače. V druhém případě musíme identifikovat vzoru společný všem rozhodnutím a využít jej k získání požadovaných dat. Výhodou je, že se obejdeme bez závislosti na produktech třetích stran a nižší náročnost naší aplikace na zdroje.
Samotnou aplikaci můžeme v zásadě napsat jako GUI aplikaci, nebo jako webovou. Výhodou webové aplikace je funkčnost v existující infrastruktuře uživatele a fakticky nulové prerekvizity k jejímu užívání. S ohledem na uvedené jsme se rozhodli implementovat aplikaci jako webovou.