ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Najman Jiří

Ke stažení

Najman Jiří 

Autor
Najman Jiří
Název
Vypracování marketingového plánu pro webový portál www.mudr.cz
Rok obhajoby
2018

Anotace

Bakalářská práce se zabývá vytvořením a aplikovánímmarketingového strategického plánu na období jednoho roku pro webový portálposkytující informace o lékařích a zdravotnických zařízeních v Českérepublice a na Slovensku. Cílem práce je vytvořit konkrétní marketingový plán,pomocí kterého bude jak webový portál, tak i dotčená značka uvedena do povědomíobyvatelstva ČR a SR. Propagací portálu by mělo dojít ke zvýšení měsíční návštěvnosti alespoň o 30 %.Teoretická část obsahuje základní strukturu marketingového plánu, jehonáležitostí a popis jednotlivých činností. Dále jsou zde popsány metody vedoucíke zvyšování návštěvnosti webového portálu a nástroje, kterými se tyto metodydají komunikovat. Praktická část je věnována tvorbě reálného marketingového plánu,jež byl již v průběhu tvorby této práce aplikován na daný webový portál.Praktická část dále obsahuje, paralelně s tvorbou marketingového plánu, i tvorbu značky jako takové.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP