ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Nový Ladislav

Ke stažení

Nový Ladislav 

Autor
Nový Ladislav
Název
Bezpečost a komunikace v síti obsahující Windows 10 a Windows Server 2012R2
Rok obhajoby
2018

Anotace

Cílem práce je popsat a otestovat bezpečnost formou penetračního testování v síti obsahující Windows 10 a Windows 2012R2 a poukázat na časté problémy v bezpečnosti. Práce krom jiného popíše celý proces penetračního testovaní takového prostředí.

Cílem praktické části tedy bude připravit jak klientské prostředí Microsoft Windows 10 tak i serverové prostředí Windows 2012R2 společně s nutnými prvky AD a DNS a testovací stanici s nainstalovaným Kali Linuxem. Pro toto prostředí poté popsat způsob komunikace, ověření autentizace jednotlivých prvků systému a provést kontrolu zabezpečení systémů ve stávající konfiguraci za pomoci penetračních nástrojů a implementace best know-how ať již na základě best-practice tak i dle zjištěného stavu po kontrole.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP