ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Pecha Vojtěch

Ke stažení

Pecha Vojtěch 

Autor
Pecha Vojtěch
Název
Evoluční optimalizace uživatelského rozhraní
Rok obhajoby
2018

Anotace

V současnosti se klade čím dál větší důraz na pohodlí a efektivitu uživatele při používání aplikací. Vznikají samostatné jednotky v rámci vývojářských firem, které se zabývají studiem problematiky návrhu uživatelského rozhraní (UI). Jedná se tedy o téma stále více aktuální, zároveň časově a finančně náročné.
Cílem této práce je pokusit se přispět k zefektivnění a alespoň částečné automatizaci procesu návrhu UI. Hlavním cílem je vypracovat pojednání o použitelnosti počítačových evolučních technik v optimalizaci návrhu uživatelského rozhraní. S tím se pojí analýza stávajících trendů návrhu UI a vytvoření metodiky automatického hodnocení kvality návrhu. Samozřejmě toto hodnocení bude často nutné vztahovat přímo k lidskému uživateli. Bude tedy vhodné zamyslet se nad tím, nakolik a jakým způsobem do evolučních procesů může člověk (či více lidí) vstoupit.
Výstupem praktické části bude aplikace implementující postupy z teoretické části práce. Výstupními daty bude návrh uživatelského prostředí dle zadaných požadavků. Aplikace bude postavena na platformě Java.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP