ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Pernica Jan

Ke stažení

Pernica Jan 

Autor
Pernica Jan
Název
Nástroje pro testování mobilních aplikací
Rok obhajoby
2018

Anotace

Mobilní aplikace dnes tvoří podstatnou část nově vytvořených aplikací. I přestože většinu mobilních aplikací, alespoň na operačním systému android, lze označit za nekomerční, je zde určitý segment, který musí splňovat vysokou kvalitu vydaných aplikací. Má-li být
aplikace kvalitní, nesmí obsahovat chyby. Chceme-li chyby odstranit, musí se nejdříve najít. K tomu to účelu existuje disciplína testování softwaru a pro efektivnější fungování si vypomáháme různými nástroji. Tato práce se zaměří na porovnání několika nejznámějších nástrojů a podle předem stanovených kritérií se pokusí vybrat takový, který by umožňoval nejlépe otestovat základní uživatelské případy užití. Další cíl této práce bude popsání postupu, jak vybraný nástroj využít pro tento typ testování.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP