ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Podlipný Kryštof

Ke stažení

Podlipný Kryštof 

Autor
Podlipný Kryštof
Název
Styly řízení (byrokratický, ekonomický, demokratický, liberální), jejich porovnání a využití v konkrétní firmě
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato Bakalářská práce popisuje použití vybraných stylů řízení a jejich užití ve firmě DinoToys s.r.o. V první části je zaměřena na popsání vybraných stylů řízení, konkrétně se jedná o byrokratický, ekonomický, demokratický a liberální styl řízení. V druhé části vyhodnocuje styly řízení dvou manažerů ve firmě DinoToys s.r.o.