ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Prílesan Peter

Ke stažení

Prílesan Peter 

Autor
Prílesan Peter
Název
Problematika malých organizací z hlediska managementu - teoretický rámec a popis manažerských praktik v konkrétní malé firmě
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato práce řeší problematiku managementu v malých organizacích. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část řeší zvolený problém pomocí analýzy a rozboru odborné literatůry a pramenů. Zaměří se na problematiku managementu a jeho role v malém podniku. Dále se zabývá postavením malých firem na trhu. Praktická část využívá získaných teoretických znalostí ke zkoumání kritických oblastí v konkrétní malé firmě.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP