ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Pudil Daniel

Ke stažení

Pudil Daniel 

Autor
Pudil Daniel
Název
Chytrý správce úkolů a +4U diáře
Rok obhajoby
2018

Anotace

V současnosti je vývoj mobilních aplikací, webových aplikací nebo informačních systémů klíčem ke konkurenční výhodě a přidané hodnotě. A právě jedním z mnoha rozhodnutí firem je využívání aplikací či systémů, které jim ulehčují a šetří práci.
Cílem bakalářské práce je nastínit problematiku vzniku a vývoje mobilních aplikací. Ty jsou také srovnány s vývojem aplikací na jiných platformách. Tyto poznatky budou následně převedeny do praxe na konkrétním příkladu. Přínos práce nespočívá pouze v získání praktických dovedností při reálné tvorbě mobilní aplikace, ale také v zjednodušení práce všech uživatelů platformy +4U. Mobilní aplikace bude spravovat všechny aktivity v úkolovníku a schůzky v +4U diáři. Další funkcí aplikace bude vytvářet všechny druhy aktivit. Pomocí služby +4U People bude uživatel moci kontaktovat osobu využívající službu +4U.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP