ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Ruml Martin

Ke stažení

Ruml Martin 

Autor
Ruml Martin
Název
Vliv genderu na styly managementu
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou genderu v souvislosti s vrcholným managementem. Popíše a vysvětlí pojmy, spojené s problematikou genderu a částečně bude probrána i historie této problematiky. Dále zde budou dopodrobna rozebrány styly vedení a řízení podniku. Jednotlivé styly budou rovněž dávány do kontrastu; např. transakční x transformační. Praktická část bude obsahovat interview s manažery, na základě kterého bude provedena analýza genderových charakteristik a samotného vlivu genderu na styly řízení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP