ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Růžička Jakub

Ke stažení

Růžička Jakub 

Autor
Růžička Jakub
Název
Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti
Rok obhajoby
2018

Anotace

Tato práce vymezila aktuální moderní pojetí teoretických modelů finančních krizí společně s jejím historickým vývojem. Dle poslední čtvrté generace byla zvolena pro komparativní analýzu struktura odpovídající systémické finanční krizi. Dle analýzy je výsledkem jasný fakt, že dluhovými krizemi státních financí jsou postiženy v obou případech zejména země, které mají dlouhodobě chronické vládní deficity a nejsou schopny vytvořit vyrovnaný státní rozpočet. V obou zkoumaných případech, postiženým zemím vládli politici, kteří jednali populisticky a s krátkodobým výhledem. Jakékoliv řešení a změnu tohoto na první pohled neudržitelného stavu veřejných financí, byli schopni začít řešit až po zhoršení externích světových podmínek, zejména poklesu celosvětové poptávky, ropných šoků či až při samotné neschopnosti splácet vládní dluh.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP