ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Tourek Miroslav

Ke stažení

Tourek Miroslav 

Autor
Tourek Miroslav
Název
Mobilní aplikace na určení spoje MHD v rámci PID na platformě watchOS
Rok obhajoby
2018

Anotace

Hlavním cílem bakalářské práce je navržení a vytvoření prototypu aplikace běžící na platformách Apple Watch a iPhone od společnosti Apple Inc.. Aplikace bude svým uživatelům poskytovat informace o nejbližších spojeních pražské integrované dopravy na základě uživatelem preferovaných linek, preferovaných směrů u každé z linek, aktuálního času, polohy, preference obsluhy vozíčkářů a maximální vzdálenosti stanice od uživatele. Vedlejšími cíli práce jsou shrnutí aktuální situace z pohledu možných způsobů vývoje, dostupných vývojových prostředí a programovacích jazyků a popsání procesu vývoje aplikace od nápadu, přes návrh, vývoj až po distribuci. Všech cílů práce bylo dosaženo. V rámci hlavního cíle vznikl plně funkční prototyp aplikace. Vedlejší cíle jsou splněny obsahem textu Bakalářské práce.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP