ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Vajsar Martin

Ke stažení

Vajsar Martin 

Autor
Vajsar Martin
Název
Mechanismy konkurenčního přístupu v relačních databázových systémech
Rok obhajoby
2018

Anotace

Cílem této práce je provedení rozboru problematiky konkurenčního přístupu v relačních databázových systémech, a to i v konkrétních implementacích vybraných RDBM systémů. Okrajově a zejména na teoretické úrovni je tato problematika pojednána i v oblasti vybraných NoSQL databázových systémů. Hlavní náplní práce je nalezení konkrétních databázových operací, jejichž chování se liší v důsledku rozdílné implementace mechanismů konkurenčního přístupu jednotlivých systémů. V práci se podařilo prokázat, že s rostoucí složitostí a náročností implementovaných systémů se vazba na konkrétní použitou databázi stává ve většině případů těsnější. Hlavním přínosem práce je praktická ilustrace problémů zaměnitelnosti databázových systémů v rozsáhlých enterprise systémech.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP