ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Volejník Martin

Ke stažení

Volejník Martin 

Autor
Volejník Martin
Název
Mobilní aplikace pro plánování směn
Rok obhajoby
2018

Anotace

Cílem této bakalářské práce je poskytnout v teoretické části úvod dorozsáhlé problematiky rozvrhování, vysvětlit časovou náročnost tétoúlohy a představit několik důležitých algoritmů, které úlohu řeší. V praktické části je navržena a implementována mobilní aplikace proplatformu Android, a to včetně serverové části, která na základězadaných omezení vygeneruje vyhovující rozpis směn. Progenerování rozpisu je využit vhodný algoritmus představenýv teoretické části.