ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Zejnilović Saša

Ke stažení

Zejnilović Saša 

Autor
Zejnilović Saša
Název
Zavedení automatizovaných testů na dlouhodobě běžícím projektu
Rok obhajoby
2018

Anotace

U informačních systémů se díky rychlému vývoji technologií neustále zvyšuje riziko výskytu chyb, které mohou stát jednotlivce i firmy reputaci. Proto je potřeba dané produkty co nejlépe otestovat a přistupuje se na zavádění automatizovaného testování. Ovšem přeučit zaměstnance na projektu s delší historií na nové technologie je většinou buď nemožné nebo příliš nákladné.
Cílem této práce bylo tedy vybrat, implementovat a zavést vhodný software pro automatizované testování na dlouhodobě běžícím projektu, který by splňoval požadavky managementu i zaměstnanců. Žádný takový existující software jsem nenalezl, proto jsem vytvořil sadu Ruby gemů, která testerům usnadňuje psaní testů a zlepšuje jejich přehlednost a čitelnost. Dnes tester místo 150 řádků nejrůznějších xpathů napíše skript o 40 řádcích, který má dokonce větší vypovídající hodnotu a jeho výsledky se mohou použít pro tvorbu různých grafů, například podle verze aplikace. Tento software uuQA Framework se nyní stal nedílnou součástí procesu testování Plus4U a uuOS, nad kterým je Plus4U postaveno.