ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Čepelák Jan

Čepelák.JPG
Autor
Čepelák Jan
Název
Vývoj aplikací pro smíšenou realitu
Rok obhajoby
2019

Anotace

V současnosti jsou různé druhy realit velicelukrativní oblastí v oboru informačních technologií. Jedná se o velice novéodvětví, o které mají zájem jak jednotlivci, tak i firmy.

Cílem bakalářské práce je představenítypů realit čtenáři a v jakém případě se jedná o realitu smíšenou, rozšířenouči virtuální. Dále je čtenáři představena smíšená realita detailněji, co setýče jejího využití v reálném světě a zařízení schopných tento druh realityzprostředkovat. Rovněž součástí této bakalářské práce jsou dvě aplikace, kterébudou vyvíjeny pro zařízení Microsoft Hololens.

Přínos práce bude ve shromážděnídostupných teoretických znalostí, jež budou následně ověřeny dvěma aplikacemi.Výsledkem této práce bude prověřený postup, který čtenáři poskytne dostatečnouzákladní znalost pro vývoj realit.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP