ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Háblová Anna

Háblová.JPG
Autor
Háblová Anna
Název
Výuka základů programování s použitím robotů Ozobot
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem práce je připravit prostředky pro podporu výuky základů procedurálního programování s použitím programovatelných robotů Ozobot na základních a středních školách či zájmových kroužcích. Při programování bude využito grafické vývojové prostředí OzoBlockly. Součástí práce budou připravené výukové texty, které vysvětlí vybrané základní pojmy z procedurálního programování, jako např. proměnné, podmíněné zpracování kódu, cykly a metody. Dále bude práce obsahovat ukázkové řešené příklady a zároveň bude obsahovat příklady k samostatnému řešení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP