ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Heřmanová Gwenda

Gwenda_Hermanova.JPG
Autor
Heřmanová Gwenda
Název
Charakteristiky vybraných kauz veřejných zakázek řešených ÚOHS
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem bakalářské práce je vytvořit strukturovanou databázi vybraných charakteristik vzorku rozhodnutí ÚOHS a provést základní testy vybraných možných souvislostí mezi charakteristikami. Konkrétně by databáze měla obsahovat 160 rozhodnutí, v rámci kterých byla uložena pokuta. Na těchto datech se budou testovat možné souvislosti mezi zadavatelem zakázky, výší zakázky, rychlostí vydání rozhodnutí, výší pokuty a právními kancelářemi zastupujícími jak zadavatele, tak navrhovatele.

Bakalářská práce testuje možné souvislosti mezi vybranými charakteristikami napadených veřejných zakázek, které řešil ÚOHS. Autorka se pokusí pomocí korelační a regresní analýzy zjistit, zda existují souvislosti mezi zadavatelem zakázky, velikostí zakázky, rychlostí vyřízení sporu, výší udělené pokuty a právními kancelářemi zastupujícími zadavatele a navrhovatele.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP