ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Hladíková Jana

Ke stažení

Hladíková Jana 

Jana_Hladikova.JPG
Autor
Hladíková Jana
Název
Daňové zatížení závislé a samostatné činnosti v České republice
Rok obhajoby
2019

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením osob v České republice. První část práce dodává teoretické podklady a věnuje se vymezení relevantních pojmů. V druhé části   pokračuji komparativní analýzou u dvou odlišných výzkumných skupin, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnanců. Zde použiji pro porovnání několik úrovní zdanitelných příjmů těchto skupin. Dalšími oblastmi výzkumu bude výše čerpání nemocenských, rodičovských, sociálních a zdravotních dávek. Zhodnotím problematiku daňových mezer a na závěr se pokusím navrhnout model spravedlivého zdanění.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP