ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Král Štěpán

Ke stažení

Král Stěpán

Stepan_Kral.JPG
Autor
Král Štěpán
Název
Návrh aplikace +4U Lovecký klub dle standardu UAF
Rok obhajoby
2019

Anotace

Vladimír Kovář zadal prostřednictvím společnosti Plus4U a.s. požadavek na vytvoření návrhu mobilní aplikace pro správu lovů a evidenci lovců a úlovků.

Cílem bakalářské práce je kompletní návrh aplikace +4U Lovecký klub s využitím principů UAF – Unicorn Application Framework a preferované architektury Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture. UAF je založen na nejmodernějších technologiích a procesech návrhu a výroby software.

V teoretické části je podrobně popsán UAF a jím používané technologie, principy tvorby návrhu aplikací uuApp a jejich součásti.

Praktická část obsahuje samotnou technickou dokumentaci aplikace +4U Lovecký klub. Jelikož UAF jasně předepisuje zpracování dokumentace ve formátu technologie uuBookKit, je dokumentace k práci připojena v podobě přílohy a samotná praktická část tak obsahuje jakési rozšířené shrnutí vytvořené dokumentace. Dokumentace uuBookKit je tvořena pomocí technologií uu5 a uuBML Draw.

V závěru je zhodnocena vhodnost použitého řešení a možnosti dalšího rozvoje aplikace.

Výstup práce je přínosem jak jejímu autorovi zejména detailním seznámením s technologií UAF a získáním zkušeností z reálného prostředí prací pro konkrétního klienta, tak pro společnost Plus4U a.s., jelikož technická dokumentace bude sloužit jako podklad pro vytvoření reálné aplikace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP