ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Pluťa Pavol

Pľuta.JPG
Autor
Pluťa Pavol
Název
Všeobecný framework pre systém odporúčania
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cieľom tejto práce je vytvoriť jednoduchý framework pre systém odporúčania (RS – Recommender System), ktorý bude porovnávať rôzne modely odporúčania. Práca je rozdelená na dve hlavné časti – teoretickú a praktickú. Program je vytvorený pomocou programovacieho jazyka Python.
V teoretickej časti je najprv popísané, čo to RS je a kde je využívaný. Neskôr sa práca zaoberá popisom základných modelov RS, ich rozdielov a aké techniky využívajú k odporúčaniu. Posledná sekcia teoretickej časti sa venuje vyhodnocovaniu RS.
V praktickej časti je detailne priblížený postup, akým bol framework s jednotlivými modelmi implementovaný. Zároveň obsahuje návod, ako aplikáciu spustiť a ovládať.
Prílohou k práci je USB so zdrojovým kódom aplikácie.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP