ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Přibil Jan

Přibil.JPG
Autor
Přibil Jan
Název
Implementace kontrolních a controllingových procesů v malých a středních obchodních společnostech
Rok obhajoby
2019

Anotace

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popis a analýza současného stavu teorie controllingu a jeho nástrojů. Praktickým cílem práce je dokumentace procesu zavádění controllingu do konkrétní společnosti. Autor vychází z předpokladu, že systémy controllingu jsou v současné době výsadou spíše větších podniků s vysoce specializovanou a formalizovanou organizační strukturou. Společnost, pro kterou je systém controllingu navrhován, je naproti tomu středně velký rodinný podnik, kde je organizační struktura méně formální a univerzálnější. Práce proto bude pokrývat specifika podniků tohoto druhu a odpoví na otázku, zda je zavádění formálního controllingu do těchto podniků vhodné. Práce by se tak mohla stát praktickým návodem pro další malé a středně velké podniky, které vnímají výhody formálně nastaveného controllingu, ale váhají s jeho zavedením.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP