ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Šebek Vojtěch

Šebek.JPG
Autor
Šebek Vojtěch
Název
Návrh a implementace uuAppServeru v technologii Node.js
Rok obhajoby
2019

Anotace

Při vývoji softwaru dochází k neefektivnosti, pokud se firma rozhodne stavět každý nový software na zelené louce, i když mají mnoho společných částí. Pro firmu je tedy výhodné používat již předpřipravenou strukturu a sadu nástrojů pro nově vznikající software a omezit tak vývoj pouze na business logiku, která je odlišná. Cílem této bakalářské práce je popis vývoje a využití uuAppServeru v Node.js, který vychází z architektury Unicorn Application Framework. Tato práce poskytuje tři různé úhly pohledu. Prvním je pohled architektonický, druhý se zaměřuje na řešení jednotlivých částí pomocí způsobů, které jsou specifické pro Node.js a na závěr zmíňuji reálný užitek, který přináší uuAppServer při vývoji.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP