ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Skrobach Viktor

Skrobach.JPG
Autor
Skrobach Viktor
Název
Projekt rozvoje regionální pobočky IT
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu významných světových IT společností a taky IT
společností na Ukrajině zájmena na západě. Provést analýzu důvodů pro předání a zamítnutí IT
projektů ukrajinskými společnostmi, analýzu organizačních struktur řízení a analýzu metod
získávání nových projektů. Dále analyzovat časté chyby managementu a prozkoumat různé typy
cenotvorby IT projektu.
Praktickou častí je navrhnout plán otevírání nové pobočky IT společnosti. Plán bude
zahrnovat zejména: stanoveni business potřeby otevírání IT pobočky (prozkoumání existujících
IT firem, vysokých škol a úroveň IT vzdělání v regionu), stanovení termínu na vypracování
jednotlivých úkolů (vypracování projektového plánu, nájem potřebných kandidátů, hledání
prostor, start projektu v nové pobočce), možná rizika v průběhu, způsoby a postup jejich řešení,
stanovení ceny celkového projektu otevírání regionální IT pobočky.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP