ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Toman Stanislav

Toman.JPG
Autor
Toman Stanislav
Název
Finanční analýza společnosti AA k.s.
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti AA k.s. Na základě výsledků z finanční analýzy je navrženo opatření pro budoucí možné kroky společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována definici a důležitosti finanční analýzy, zdroje vstupních informací, pro koho jsou výsledky určeny a popis metod, které jsou v praxi nejčastěji používány. Druhá část je praktická, je zaměřena na finanční analýza konkrétní společnosti – AA k.s. V závěru práce, ze získaných dat je zjištěna současná finanční situace společnosti. Na základě těchto dat jsou navrženy kroky ke zlepšení situace ve společnosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP