ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Vamberský Marek

Vamberský.JPG
Autor
Vamberský Marek
Název
Zavedení video obsahu do marketingové strategie firmy
Rok obhajoby
2019

Anotace

Bakalářská práce na téma Zavedení video obsahu do marketingové strategie firmy je rozdělena do dvou částí. Tou první je část teoretická, která se zabývá marketingem, jeho strategií a rolí, jakou v ní hraje marketingový mix. Dále se podrobněji zabývá obsahovým marketingem, popisem video obsahu a jeho forem. Tyto informace budou následně aplikovány na reálnou marketingovou kampaň.
Druhá část je vyhodnocením zavedení video obsahu do marketingové strategie firmy
Unicorn a. s. Tato část obsahuje popis firmy, jejího marketingu a marketingové strategie. Dále je zde popsána konkrétní HR marketingová kampaň a její strategie. Dále je tato část věnována využití video obsahu v této kampani a analýze dat vyplývajících z jeho implementace. 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP