ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Wijsmanová Anežka

Wijsmanová.JPG
Autor
Wijsmanová Anežka
Název
Daňové povinnosti podnikající osoby na území České republiky
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem bakalářské práce je přehledně shrnout všechny důležité daňové povinnosti, které se týkají podnikající fyzické osoby v České republice. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti, pojistné na důchodové pojištění, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, daň z přidané hodnoty, silniční daň a příp. daň z nemovitých věcí. Práce neopomene ani procesní povinnosti podnikající fyzické osoby, které jsou nedílnou součástí daňových požadavků kladených na tyto osoby. Dalším cílem bakalářské práce bude stanovení efektivní sazby daně pro podnikající fyzickou osobu v oblasti daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného.