ÚVOD / Blog / Inspirace z Future EdTech

Inspirace z Future EdTech

Právě jsem v Londýně na konferenci o inovacích ve vzdělání Future Edtech 2016. Vstřebávám nové podněty a spoustu inspirace. Podobně jako před lety v Mnichově na semináři Apple o zapojení iPadů do výuky.
V hlavě mi tehdy utkvěla jedna prezentace, ke které se rád a často vracím. Srovnávala podobu operačního sálu z 19. století s moderní verzí. Rozdíl byl zcela zásadní. Pak došlo na školní učebny. Rozdíl? Žádný.
Skutečně není ve školství místo pro informační a komunikační technologie? Všechno je tak vyladěno, že není třeba inovace? Osobně si to nemyslím.
Navzdory rozmachu technologií žáci v Česku stále chodí do školy s batohy plnými učebnic, atlasů a sešitů. Jsou větší a těžší než za mého dětství. Přitom by stačil malý a skladný tablet. Výuka by mohla být plně interaktivní, studenty by lákala mnohem víc. Učitel by mohl mít perfektní přehled o tom, co dělá studentovi problém nebo v čem naopak vyniká. To samé platí pro rodiče.
Stále na začátku je v této oblasti i Unicorn College. Ano, mohli bychom víc využívat moderní technologie, třeba WhatsApp, nebo rozšířit projektovou část výuky. Také informační systém by mohl být daleko intuitivnější. Na druhou stranu jsme za 9 let existence školy odvedli velký kus práce.
Ideální forma vzdělávání je podle mne Omni-channel. Tedy možnost studovat z různých kanálů, které na sebe navazují. Podobně funguje e-commerce. Proč dělat přednášky, kde vyučující přednáší to, co si mohu pustit z podcastu?
Navíc se k tomu mohu vrátit. Pustit si to kdykoliv. Ne, kdy chce škola. Čas strávený ve škole lze využít mnohem lépe. Třeba k řešení praktických úloh, k diskuzi s pedagogem. Učitel není středobod výuky, je to hlavně mentor. Má studenty vést, ukazovat jim možnosti. Radit jim a asi to hlavní, inspirovat je. A naopak, nechat se inspirovat studenty.
Chtěl bych, aby i naše škola byla jednou místem, kde se budou setkávat studenti s učiteli. V některých situacích se budou potkávat ve virtuálních učebnách, jindy ve skutečných. Technologie nám mohou být nápomocné  v celé řadě věcí. Má to ale jednu zásadní podmínku: motivace a cíl klíčových partnerů při procesu vzdělávání – studenta a učitele.
Motivací studenta by mělo být: Chci se naučit. Motivací učitele musí být: Naučit studenta.
Zdravím z Londýna,
Marek Beránek