ÚVOD / Blog / Student není jen položka v evidenci

Student není jen položka v evidenci

Naši studenti mají hodně společného. Rozhodli se pro stejnou vysokou školu, mají shodné podmínky hodnocení z předmětů a u závěrečných státních zkoušek je čekají identické okruhy otázek. Přesto nikdo z nich není pouhou položkou v evidenci.
Každý student má svůj příběh. Jako vedoucí studijního oddělení si to uvědomuji více, než kdokoli jiný.
Poprvé do kontaktu s námi budoucí student přijde obvykle na dni otevřených dveří nebo u přijímacích zkoušek. Snažíme se, aby od nás odcházel s pocitem, že pokud bude přijat a nastoupí, může při studiu očekávat naši plnou podporu a individuální přístup.
Studenti se nebojí na cokoliv zeptat a rádi se k nám na studijní oddělení vracejí. Díky podrobné evidenci a užitečným aplikacím jim můžeme poskytnout rady, jak dále ve studiu pokračovat, co si mohou doplnit, případně jak postupovat, pokud by se jim nedařilo plnit studijní povinnosti.
Studenty, u kterých vidíme problém, proaktivně kontaktujeme, abychom zjistili, kde je zakopaný pes. Odměnou jsou nám studenti, kteří se s díky vracejí a úspěšně pokračují ve studiu.
Názory a připomínky studentů nám nejsou lhostejné. Je to stěžejní prvek procesu zlepšování. Každá připomínka, ať už za ní stojí jediný student nebo celý zástup, je pro nás podnětem k reakci.
Tak vznikly například testové dny pro studenty kombinované formy studia, díky kterým mají možnost napsat testy mimo řádný termín. Ve spolupráci se samotnými studenty jsme dále zapracovali na vylepšení nápověd a manuálů.
V posledních dnech vyhodnocujeme studijní výsledky studentů prvního ročníku a jejich zpětnou vazbu, která naznačuje nerovnoměrné rozložení náročnosti předmětů v prvním a ve druhém semestru. Rozhodli jsme se proto zareagovat optimalizací studijních plánů v jednotlivých oborech tak, abychom lépe rozložili zátěž v jednotlivých semestrech. V zásadě jsme posunuli pro studenty těžké předměty do vyšších ročníků a naopak jsme jim do prvního ročníku přesunuli ty, které jsou pro ně praktičtější.
Usilovně pracujeme i na dalších zlepšeních.
Chystáme se zavést webináře, díky kterým se budou moci volitelných předmětů nebo konzultací účastnit nejen studenti kombinované formy studia. Připravujeme streamování přednášek klíčových předmětů studentům kombinované formy nebo nasazení nové verze selftestů, které bude možné spouštět z informačního systému školy a budou přímo provázány s jednotlivými předměty. Díky nové aplikaci budeme postupně převádět písemné testy ve vybraných předmětech na elektronické. Studenti si díky tomu budou moci mimo jiné v nové aplikaci zkoušet testy na nečisto. Navíc pro studenty k této verzi usilovně pracujeme na nové mobilní aplikaci pro iOS zařízení.
Přínosem bude jistě také možnost složení zkoušky studentů kombinované formy přes videokonferenci. S tím souvisí i další zlepšení: možnost absolvovat kombinované zkoušky v individuálním termínu v prostorách Executive Briefing Centra v Plzni, Hradci Králové, Brně a Bratislavě.
Kromě toho budeme pokračovat v používání Nearpodu v dalších předmětech a v Programování 1 pro podporu výuky algoritmizace chystáme využívat robůtky Ozobot.
Soustavně pracujeme na vylepšení informačního systému školy tak, aby byl pro studenty intuitivnější a přehlednější. Zkrátka chceme, aby se u nás studentům dobře studovalo. Z toho důvodu jsme také spustili rozsáhlou rekonstrukci. Na nové prostory se studenti mohou těšit už v novém akademickém roce.
Unicorn College pro nás není jen místo, kde student získává vědomosti a kredity. Studenti tu rádi tráví čas. Jasným důkazem, že to funguje, jsou studenti zapálení do práce na projektech i nad rámec času výuky. V takovou chvíli je jasně vidět, že to není jen honba za kredity, ale především chuť něco dokázat a naučit se hodně nového.
Petra Kvasnovská, vedoucí studijního oddělení