ÚVOD / Blog / Chci ve studentech vzbudit skutečný zájem o dané téma

Chci ve studentech vzbudit skutečný zájem o dané téma

S Michalem Brožkou (Chief Investment Officer Raiffeisenbank a.s.) se můžete setkat a debatovat osobně, pokud se zapíšete na náš předmět Banky, finance a finanční trhy.  Jeho vyučování u nás je důkazem, že na UC najdete jen odborníky na slovo vzaté.
Proč se rozhodl učit u nás?
Znal jsem se s nynějším rektorem, p. doc. Čadilem. Když jsem sám studoval doktorát, tak jsem také učil. Byl jsem na učení už zvyklý a mám to stále jako koníček.
Unicorn College je charakteristická svým komorním prostředím a já mám relativní svobodu v tom, jak a o čem budu se studenty mluvit. Předmět má samozřejmě mustr a akreditaci, takže některé věci tam musí zaznít.Snažím se ale, aby ty hodiny měly přínos z praxe. Pohybuji se na finančním trhu, tak přece nebudu na hodinách číst knížky. Když studenti přijdou na seminář a povídají si, může to v nich zanechat i něco víc.
„Pohybuji se na finančním trhu, tak přece nebudu na hodinách číst knížky!“
Jak to probíhá na seminářích a co mohou studenti čekat?
Hlavně grafy a povídání. Občas něco spočítáme.
Finanční trh je teoretické téma, ale současně živé. Snažím se to na semináře přenést.
Nemám v plánu něco jen přednášet. Mám sice představu, o čem budu povídat, ale současně řeším aktuální témata, takže nyní například brexit nebo intervence ČNB. Snažím se ve studentech vzbudit zájem o aktuální témata u nás i ve světě. A také aby vedli debatu např. o tom jaké mohou mít následky reálné jevy na finančním trhu. A jak se reakce finančního trhu přelévá naopak do reálné ekonomiky. Co například udělá dolar? Co udělají akcie, co udělají dluhopisové výnosy nebo komodity? Jak se chovají některé deriváty? I já jsem si jako student zapamatoval hlavně věci, co mě bavily. Proto největší šanci mám, když chytnu studentův zájem.
Každý pohyb na finančním trhu může mít více příčin, takže přemýšlíme, kde může být původ toho impulzu. Např. vidíme posilující dolar – příčinou může být spekulace na úrokové sazby – podívám se, jak se vyvíjí úrokové deriváty. Z nich poznáme, jak se vyvíjí očekávání na růst sazeb.  Pokud rostou, tak na té hypotéze něco je.
Vždy je tedy potřeba brát v úvahu více úhlů pohledu. Záleží na důvodech, záleží na okolnostech. Neexistuje vždy jenom jedna správná odpověď. Také pohled z IT strany je přínosný, je to při debatách obohacující, hlavně s ohledem na vývoj obecného světového trendu automatizovat všechny tyto finančně analytické procesy.
Jak vypadá každodenní praxe šéfa finanční analýzy v bance?
Nejhorší pro mě jako analytika je sledovat každodenní výroky politiků, které bych normálně nesledoval☺. Ve zkratce – ráno zkouknu, co se děje. To znamená koukat se na všechny obrazovky, co mám k dispozici, sledovat zprávy z médií i agentur, interních systémů, sledovat pohyb měn a stahovat si různá potřebná data. Pak píšu reporty, komunikuji hodně s Treasury sekcí o finančních proměnných, především o měnách a sazbách. A pak záleží, co přináší den. Součástí mé práce je samozřejmě i mediální prezentace, poskytuji vyjádření do televize nebo jiných médií o tom, co se na trzích a v ekonomice děje a jaké se očekávají důsledky těchto událostí. To je taková PR třešnička na dort. Podstatné je ale mít kvalitní prognózu.
Opravdu se dá takto dopředu prognózovat, co se na trzích kdy stane? Jak se vyrovnáváte s tím, když od vás někdo žádá analýzy do budoucnosti?
U dlouhodobějších prognóz je důležité uvědomovat si spíše omezení, vědět, co můžu a co nemůžu úspěšně prognózovat. Pokud se trefím s tím, co bude za rok nebo za dva, tak je to úspěch. Těch nahodilostí, co může nás i trh během toho období potkat, je moc.
Stojíme nyní před velkými ekonomickými výzvami, před nástupem nových technologií, a zároveň před zvyšováním regulací pro bankovní sektor. V západní společnosti je problémem demografický cliff a rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Další ekonomický růst nám pravděpodobně zajistí pouze technologie. To vše bude mít vliv i na vývoj kapitálových a finančních trhů.
„Zájemcům o finanční analýzu a trhy doporučuji i volitelný předmět Zábavná matematika p. prof. Zelingera. Například fraktály se zabývá a učí to málokdo. Na UC takového člověka máte. Má to přesah i do mého předmětu.“
Připravila: Eva Černíková