ÚVOD / Blog / Několik (dobře míněných) rad na začátek Vaší cesty

Několik (dobře míněných) rad na začátek Vaší cesty

To, co následuje vlastně vůbec nemusíte číst, pokud je Vám úplně jasno, co znamená přechod na vysokoškolské studium. Právě jste se stali studenty vysoké školy. Co se změní a co je dobré si uvědomit?
Někteří studenti ze školy po prvním semestru odchází a když se potom bavíme, co bylo důvodem, často narazíme na soubor okolností, které nakonec vlastně ani nesouvisí s náročností studia, ale s tím, že tito lidé nezvládli úskalí přechodu ze střední na vysokou školu.
Na co je dobré dát pozor? Existuje pár věcí, které je dobré si nechat projít hlavou.
1. Jste dospělí lidé, a tak k Vám přistupujeme. Nikdo nebude denně kontrolovat, jestli a jak si píšete poznámky, jestli se doma učíte. Je to všechno Vaše věc. Výhoda? Jak pro koho. Někoho to vede k přesvědčení, že nemusí vlastně nic. Nedělejte tuhle chybu!
2. Čas je veličina pružná a zákeřná. Musíte se naučit pracovat s časem. Každý problém má své místo, obsah a čas. Plánování s časem je nezbytné. Platí jedna zásada – dodržujte časy, nenechávejte si věci na poslední chvíli. U někoho to přeroste v nemoc.
3. Tuto nemoc nazýváme – prokrastinace - je to výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Nemyslím, že by byla nějaká tabletka proti tomuto neduhu. Jen si ho uvědomte.
4. Vysoká škola je hodně o diskusi. Pokoušejte se diskutovat v okruhu kolegů. Když něco nechápu na první dobrou – ptám se kolegů a vyučujícího. Úspěch je hodně o spolupráci. Vždycky je ve Tvém okolí někdo „kdo to ví.“
5. Každá škola má pro studium pravidla. Zpravidla je najdu ve Studijním a zkušebním řádu. Je nezbytné tato pravidla znát. Když chceš dát gól, musíš vědět, do které branky. Aby to nebyl náhodou vlastní gól.
6. Nerezignuj, když se něco hned nedaří. Hledej dostupná řešení v rámci daných pravidel a možností. Ani špičkový hudebník nehraje na první lekci bravurně. Pracovitost, důslednost a vytrvalost (a talent) dělají z lidí mistry.
7. Život neokecáš. Mnozí přicházejí z prostředí nemocného na eseje o čemkoli, postoje k čemukoli a neusměrněné kreativity. Některé obory je předpokládají a vyžadují. Ale všechny musí stát na znalostech. Jinak nemají moc cenu. Snaž se problémy chápat a nespoléhej se jen na bohatou slovní zásobu. Významu slov je dobré především rozumět.
8. Nestuduj pro tituly, abys udělal (a) radost rodičům, abys vypadal (a) dobře „před lidmi.“ Pokud v tom, co děláš, nevidíš jasný smysl sám pro sebe, prostě to nedělej. Nemusíš.
9. A nakonec – je to velká změna. Možná budete muset (aspoň dočasně) přehodnotit priority v dosavadním životě, čas na koníčky, přátele a práci. Komunikujte s nejbližšími o této změně, mohou Vám mnohdy pomoct. Nikdy na studium nebuďte sami.
Ing. Jindřich Nový, Ph. D.