ÚVOD / Blog / Vědecká konference Unicorn College Open 4.11.2016

Vědecká konference Unicorn College Open reflektuje na aktuální Tech témata

Studentům i veřejnosti tak přináší kvalitní zdroj informací o trendech v oboru.
Vědecká konference Unicorn College Open, které se pravidelně účastní špičkoví odborníci z Unicornu i partneři z řad technologických leaderů, je opět za námi. Již po osmé bylo cílem představovat a šířit aktuální témata ze světa IT.
Letos se atmosféra nesla v duchu tématu Internet of Things.
V sále se probíraly různé druhy business zadání, případy užití, praktické realizace technologických projektů, prezentovány byly studie o současném a budoucím vývoji v oboru, takže konference UC Open se tak stala již tradičním místem sdílení zkušeností i úspěchů profesionálů i studentů Unicorn College.
Internet věcí je postupně čím dál více skloňovaným pojmem v oblasti informačních technologií. Očekává se, že přinese do našeho života výrazné změny. Tato revoluce je často přirovnávána k používání mobilních telefonů, které byly pro nás ještě v devadesátých letech sci-fi. IoT se pomalu dostává do popředí reálných business případů. Zatím nikdo netuší, jak dalece budou „věci“ využívány, probíhají ale intenzivní přípravy plánů a možností realizace této ideje. Jak v soukromém sektoru, tak na poli municipalit a městských zřízení. Podle průzkumu si veřejnost pod Internetem věcí představí především chytrá města, domy nebo konkrétní doplňky (např. chytré hodinky). Až poté zahrnujeme do IoT i další oblasti, jako tzv. Průmysl 4.0. a další oblasti průmyslových a automatizačních řešení.  O všech těchto směrech se na konferenci povídalo.
Petr Sichrovský nás, coby profesionál z oboru, informoval o nových Low Power sítích, které budou sloužit především k přenosu dat z IoT.
Jan Černý na tuto přednášku pak navázal oblastí tzv. datové žurnalistiky, kdy bude záležet hlavně na analýze a interpretaci velkého počtu dat, které IoT bude generovat. Zajímavé na tom bylo to, že podle získaných dat pak můžeme predikovat určité sociální chování nebo trendy. Datová analýza bude v budoucnu ještě výrazné téma a v průběhu dne jsme se s ní setkali několikrát. Konkrétním příkladem mohl být např. projekt Česko v datech. Poté jsme navázali vizemi, jak by mohla vypadat doprava nebo služby v chytrém městě. A poskládali jsme si naživo první „věci“ propojené s internetem a mobilní aplikací.
Jan Purkrábek nám pak předvedl funkčnost chytrých zařízení na příkladu nemocničního lůžka společnosti Linet.
Ondřej Švihálek pak dopodrobna rozebral na příkladu Tesly, co vše na autě může být chytré, a jaké oblasti dat a měření můžeme z auta vyčíst. Tzn. tím pádem i předpovídat možnou poruchu, výměnu dílů nebo to, co pustíme dětem na tabletech.
Jakub Kubaščík studuje na Unicorn College a kromě toho vytváří společně s dalšími studenty aplikaci pro chytrý dům. Jsme tak přímými svědky toho, jak studenti tvoří automatické ovládání topení, světel nebo dveří. Představil nám fungující prototyp projektu a přislíbil, že pokud vše půjde dobře, mohl by na toto téma vzniknout první startup v rámci IoT, který škola Unicorn College podpoří.
Na konferenci nechybí každoročně ani zahraniční hosté. Letos jsme přivítali pana Michaela Probsta, který do hloubky popsal možnosti datové analýzy v IoT. Nejdůležitější se tak stávají v tomto oboru lidé s nápady a procesy, které musí být užitečné, praktické a použitelné. Pro studenty samotné se tak stává konference hodnotným zdrojem informací, kde mohou načerpat vědomosti, jak to funguje na trhu a jaké řeší firmy reálné výzvy a projekty v technologickém světě. Poselstvím letošní konference na téma IoT se stalo heslo:
“Nebojte se svých vlastních projektů!“
Internet věcí potřebuje inovace a praktické a užitečné myšlenky. V dnešním světě globální sdílené ekonomiky mají startupy na toto téma vysoký potenciál. Je to tak  jen na nás, jaké znalosti a dovednosti si k tomuto účelu vybudujeme. Unicorn College i její vyučující aktivně podporují tvorbu a vymýšlení nových projektů v této oblasti. Vyučující patří mezi propagátory IoT a mají s různými robůtky spoustu vlastních zkušeností. Sama škola zavedla pro letošní rok další doplňkové předměty na toto téma (viz. programování Arduino nebo akademie We can code).
Na závěr jsme se zeptali na pár otázek i majitele společnosti Unicorn, pana Vladimíra Kováře. Myšlenka uspořádat vlastní konferenci ho napadla už v devadesátých letech, až v posledních letech došlo na samotnou realizaci. Jedná se o jeden ze způsobů, jak prakticky ukázat kvalitu služeb v Unicorn Systems, jak se spojit s partnery i zákazníky, a zároveň uspořádat něco hodnotného i pro veřejnost. Podle jeho slov může účast na konferenci přinést studentům až dvacet procent informací, které potřebují k absolvování některých předmětů na škole. Témata se na konferenci řeší velmi otevřeně, protože transparentnost je i podnikatelským heslem Vladimíra.
V čem vidí sám Vladimír největší výzvy v oblasti IoT, ať už z pohledu majitele společnosti nebo z osobního pohledu?
„Unicorn se v současnosti zabývá především servisem a individuálními návrhy řešení pro každého klienta zvlášť. Nevytváříme hotové produkty, ale vymýšlíme řešení společně s klientem, na základě jeho aktuální situace a potřeb. Sama firma je koncipována tak, aby tvořila samostatné a oddělené jednotky, které pro klienty tato řešení vytváří. Výzvou pro nás, z hlediska IoT, bude především integrace a propojení těchto „věcí“ do stávajících řešení. A obsluha těchto „věcí“. Příkladem mohou být například banky, kde společně s klienty vymýšlíme, jak místo tradičních karet vkládaných do čteček budeme používat např. automatické příkazy nebo hlas.“
Osobně si představuje sám sebe, jak si za pár let bude objednávat v Praze chytrý vůz, takže nebude potřebovat vlastní auto. To se ho pak při nástupu se ho zeptá, zda si dá opět oblíbenou pizzu? Nebo něco jiného? Nebo je snad libo hudbu?
IoT věci si budou o nás pamatovat spoustu věcí a budou s námi komunikovat. My se tak budeme moci soustředit jen na to, co v danou chvíli chceme nebo potřebujeme.
Eva Černíková
002 UCL Open 2016.jpg
David Kimr, člen představenstva Unicorn
004 UCL Open 2016.jpg
Petr Sichrovský, nezávislý IT odborník
005 UCL Open 2016.jpg
Jan Černý, projekt Českovdatech.cz
008 UCL Open 2016.jpg
Aleš Tvrdík, žák Pražské konzervatoře
009 UCL Open 2016.jpg
Pavel Hrabina, Hewlett Packard Enterprise
010 UCL Open 2016.jpg
Alan Fabik, BigClown Labs
011 UCL Open 2016.jpg
Štěpán Bechynský, Microsoft
012 UCL Open 2016.jpg
Ondřej Švihálek, Unicorn Systems